Projekty

Realizujeme vzdělávací aktivity zaměřené na budování a rozvoj vlastní profesní cesty. Zaměřujeme se na sladění pracovního a osobního života, řešení profesní a životní změny. To vše při respektování jedinečných individuálních vlastností, schopností a předpokladů.

Profesí žena

Jednou ze zakladatelek projektu Profesí žena je Eva Hošková, lektorka, poradkyně a
mentorka v řízení lidských zdrojů.

Eva vystudovala sociologii a andragogiku s profilací personální management na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dosavadní profesní život věnovala oblasti řízení lidských zdrojů a personalistice. Působila jako konzultantka pro strategický a personální management a personální ředitelka ve firmách i v neziskové sféře.
Svoje aktivity zaměřuje na pomoc firmám a podpoře manažerů ve vedení lidí.
Zkušenosti Evy rády využíváme v projektech Work Ability CZ.

Poslání

Pomáháme ženám nalézt svůj potenciál, uvědomit si své silné stránky a postavit na nich úspěšnou budoucnost. Přispíváme k pozitivní životní změně mnoha jedinců, rodin a společnosti.

Vize

Pomoc lidem v rozvoji a změně vlastního osobního a profesního života. Podpora klientů při hledání způsobu, jak propojit to, co je baví, s tím, co je živí. Pomoc lidem nalézt sami sebe a smysluplně se realizovat.

PZ znacka text bile pozadi jpg webp

Zjistěte, co vás baví 

Budujte na tom kariéru 

Buďte v tom úspěšní

Profesi zena jpg webp

V dubnu 2021 jsme založily facebookovou skupinu Profesí žena zaměřenou na podporu a pomoc ženám v nalézání svého potenciálu, uvědomění si svých silných stránek a v budování své budoucnosti. Přijměte pozvání do skupiny, ve které naleznete informace, inspiraci i zábavu nejen v oblasti profesního rozvoje.