Inspirujeme na cestě k prosperitě

YEE00037 Enhanced NR scaled jpg

Podporujeme firmy, organizace i jedince v jejich růstu a prosperitě prostřednictvím age managementu – řízení s ohledem na věk a na měnící se potřeby ve všech fázích pracovního života.

Naše služby

Poradenství & Mediace

Společně zmapujeme vaše silné stránky, nastavíme vizi a cíle a postavíme na nich vaši úspěšnou budoucnost. Podpoříme vás v řešení konfliktů a krizí.

Age management

Zabýváme se age managementem ve firemní praxi. Měření pracovní schopnosti či poradenství a podpora při zavádění prvků age managementu.

Profesní seniorita

Skupinová metoda za účelem podpory duševní pohody, řízení vlastní životní kariéry a odborné kvalifikace zaměstnanců a vedoucích pracovníků v dnešním rychle se měnícím světě.

Interaktivní kurzy

Od komunikace a týmové spolupráce po řešení konfliktů a vedení. Naše témata jsou zaměřena na posílení vaší sociální a emoční inteligence.

Vzdělávání Poradenství Diagnostika

Realizujeme vzdělávací aktivity zaměřené na budování a rozvoj vlastní profesní cesty. Zaměřujeme se na sladění pracovního a osobního života, řešení profesní a životní změny. To vše při respektování jedinečných individuálních vlastností, schopností a předpokladů.

Reference

Lektorka Ing. Renata Prokešová spolupracovala se společností Elevatio, s.r.o. v letech 2021 – 2023 na vzdělávacích projektech určených pro prodavače, prodavačky a vedoucí prodejen
maloobchodu. Školení byla zaměřená na zvýšení pracovní motivace a proaktivity, odstranění provozní slepoty a posílení loajality k zaměstnavateli. Obsahem školení byla témata: komunikace s kolegy a nadřízenými, komunikace se zákazníky, komunikace v obtížných situacích, zvládání konfliktních situací, asertivita, rozvoj prodejních dovedností, duševní hygiena a relaxace, profesní i životní hodnoty, motivace a přístupy. Lektorka dokázala připravit obsahově i formou zajímavý program, který kladně hodnotili účastníci školení i jejich zaměstnavatelé, kteří si u nás školení pro své zaměstnance objednali.

Marek Juračka, jednatel společnosti

Elevatio, s.r.o.

Společně s lektorkou Renatou Prokešovou jsem realizovala certifikovaný kurz Směrem k úspěšné profesní senioritě. Tento kurz provádí účastníky modelovými situacemi, ve kterých se naučí řídit si vlastní kariéru a spoléhat na svoje vlastní schopnosti a dovednosti. Prostřednictvím poutavých interaktivních aktivit a praktických cvičení získají účastníci neocenitelné poznatky o efektivním rozhodování, strategickém plánování a vedení a rolích v týmu. Ať už usilujete o posun v kariéře či se chystáte realizovat zásadní změnu, tento kurz vás vybaví dovednostmi a myšlením potřebným k tomu, abyste v dnešním konkurenčním světě obstáli. Děkuji Renatě Prokešové za vedení a spolupráci během kurzu.

Marta Klusová, Group IT Talent Acquisition Partner

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP

Ráda bych s Vámi sdílela svoji zkušenost s lektorskými a poradenskými aktivitami paní Renaty Prokešové. Kdysi jsem u ní absolvovala kurz zaměřený na zlepšení vztahu k zaměstnavateli,
posílení obchodních dovedností, týmové práci a upevnění motivace. Kurz byl pro mě přínosný a velmi mě bavil. Paní Prokešová je úžasná lektorka, která svou práci dělá s láskou.
V současné době jsem se připravovala na pohovor a nenapadl mě nikdo jiný, než oslovit opět paní Renatu. Byl to správný krok, neboť jsem si udělala jasno v tom, co chci a získala odvahu změnit svoji kariéru. Obrovské díky Vám, paní Renato za to, co děláte. Moc jste mně pomohla.

Hana Mičková

Školení bylo na vysoké úrovni a jeho absolvování všem doporučuji. Lektorka byla skvělý přednášející a její zkušenosti se spjatostí teorie s praxí jsou na výborné úrovni, rovněž jako její kreativita, akčnost, ochota a zodpovědnost.
Rovněž oceňuji její pečlivou přípravu na co nejefektivnější průběh školení.

Ing. Juraj Chochlík, jednatel

CSBC BOHEMIA, spol. s r.o.

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování společnosti Work Ability CZ za výbornou spolupráci při přípravě a realizaci interaktivního workshopu pro Městskou policii Mikulov.
Workshop s názvem Krok za krokem k motivovanému týmu byl ušitý na míru potřebám strážníků a zaměřoval se především na oblast profesního rozvoje. Paní Renata Prokešová a paní Marcela Chochlíková, jednatelky společnosti Work Ability CZ, dokázaly sestavit program, který byl jak teoreticky přínosný, tak zábavným a interaktivním způsobem motivoval účastníky k aktivnímu zapojení. Obsah workshopu se zaměřil na posílení týmových rolí, upevnění motivace a spolupráce. Strážníci se také seznámili s typickými varovnými příznaky stresu a syndromu vyhoření. Zpětná vazba od samotných účastníků workshopu byla velice pozitivní. Oceňovali jak způsob vedení workshopu, tak i získané poznatky a informace, a především možnost sdílení. Spolupráci se společností Work Ability CZ mohu jen doporučit. Obě lektorky, paní Prokešová i paní Chochlíková, jsou ve svém oboru profesionálky a s velkým nasazením se věnují podpoře profesního růstu a motivace pracovních kolektivů.

Mgr. Jitka Sobotková, starostka města

Mgr. Marcela Chochlíková spolupracuje s naší vzdělávací společností od roku 2015. Po celou dobu spolupráce vykazuje vynikající odbornost a přístup k výuce. Účastníci jejích kurzů vždy získávají jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti pro svůj další rozvoj. Oceňuji její schopnost udržet pozornost účastníků po celou dobu kurzu. Její interaktivní přístup k výuce dodává kurzům tu správnou dynamiku. Dovede vytvořit podnětné a motivující prostředí a poskytnout individuální podporu k celkovému pochopení školeného tématu.

Mgr. Vavřinec Sklenář, manažer vzdělávání

Institut Bernarda Bolzana v. o. s.

Firmu Work Ability CZ s.r.o. doporučuji jako spolehlivého partnera pro implementaci prvků age managementu do procesů firmy a pro podporu zdraví na pracovišti. Spolupráce s touto firmou poskytuje cenné nástroje a know-how pro efektivní řízení věkově různorodých týmů a optimalizaci pracovního prostředí tak, aby bylo přizpůsobeno potřebám všech věkových skupin zaměstnanců. Jednatelky společnosti Renata Prokešová a Marcela Chochlíková jsou odbornicemi v oblasti podpory pracovní schopnosti a dlouhodobé udržitelnosti zaměstnanců různého věku. Jejich prioritami jsou profesionální přístup a individuální přizpůsobení řešení potřebám organizace. Oceňuji nejen jejich odborné znalosti, ale také osobní a citlivý přístup ke klientovi.

Ilona Štorová

Age management z.s.

Unknown

Město Mikulov

sv zdislava logo 2018 web

Rodina sv. Zdislavy

brnenka vejce brno

BRNĚNKA, spol. s.r.o.

logo wide

JEDNOTA Hodonín

logo 2020 light

Elevatio, s.r.o.

image

Montessori centrum Hlučín

sebestalogo

Šebesta spol. s.r.o.

vetropack

Vetropack Holding Ltd

ohk hodonin

OHK Hodonín

bit

bit cz training, s.r.o.

images

ISŠ Hodonín

Unknown jpeg

Fortuna Entertainment Group