Inspirujeme na cestě k prosperitě

Podporujeme firmy, organizace, společnosti 
i jedince v jejich růstu a prosperitě prostřednictvím Age managementu – řízení s ohledem na věk a na měnící se potřeby
ve všech fázích pracovního života.

Naše služby

Poradenství & Mediace

Společně zmapujeme Vaše silné stránky, nastavíme vizi a cíle a postavíme na nich Vaši úspěšnou budoucnost. Podpoříme vás v řešení konfliktů a krizí.

Age Management

Zabýváme se Age Managementem ve firemní praxi. Měření pracovní schopnosti či poradenství a podpora při zavádění prvků Age Managementu.

Profesní seniorita

Skupinová metoda za účelem podpory duševní pohody, řízení vlastní životní kariéry a odborné kvalifikace zaměstnanců a vedoucích pracovníků v dnešním rychle se měnícím světem práce.

Interaktivní kurzy

Od komunikace a týmové spolupráce po řešení konfliktů a vedení. Naše témata jsou zaměřena na posílení vaší sociální a emoční inteligence.

Vzdělávání Poradenství Diagnostika

Realizujeme vzdělávací aktivity zaměření na budování a rozvoj vlastní profesní cesty. Zaměřujeme se na sladění pracovního a osobního života, řešení profesní a životní změny. To vše při respektování jedinečných individuálních vlastností, schopností a předpokladů.

Reference

Lektorka Ing. Renata Prokešová spolupracovala se společností Elevatio, s.r.o. v letech 2021 – 2023 na vzdělávacích projektech určených pro prodavače, prodavačky a vedoucí prodejen
maloobchodu. Školení byla zaměřená na zvýšení pracovní motivace a proaktivity, odstranění provozní slepoty a posílení loajality k zaměstnavateli. Obsahem školení byla témata: komunikace s kolegy a nadřízenými, komunikace se zákazníky, komunikace v obtížných situacích, zvládání konfliktních situací, asertivita, rozvoj prodejních dovedností, duševní hygiena a relaxace, profesní i životní hodnoty, motivace a přístupy. Lektorka dokázala připravit obsahově i formou zajímavý program, který kladně hodnotili účastníci školení i jejich zaměstnavatelé, kteří si u nás školení pro své zaměstnance objednali.

Marek Juračka, jednatel společnosti

Elevatio, s.r.o.

Školení bylo na vysoké úrovni a jeho absolvování všem doporučuji. Lektorka byla skvělý přednášející a její zkušenosti se spjatostí teorie s praxí jsou na výborné úrovni, rovněž jako její kreativita, akčnost, ochota a zodpovědnost.
Rovněž oceňuji její pečlivou přípravu na co nejefektivnější průběh školení.

Ing. Juraj Chochlík, jednatel

CSBC BOHEMIA, spol. s r.o.

Mgr. Marcela Chochlíková spolupracuje s naší vzdělávací společností od roku 2015. Po celou dobu spolupráce vykazuje vynikající odbornost a přístup k výuce. Účastníci jejích kurzů vždy získávají jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti pro svůj další rozvoj. Oceňuji její schopnost udržet pozornost účastníků po celou dobu kurzu. Její interaktivní přístup k výuce dodává kurzům tu správnou dynamiku. Dovede vytvořit podnětné a motivující prostředí a poskytnout individuální podporu k celkovému pochopení školeného tématu.

Mgr. Vavřinec Sklenář, manažer vzdělávání

Institut Bernarda Bolzana v. o. s.

Město Mikulov
Rodina sv. Zdislavy
BRNĚNKA, spol. s.r.o.
JEDNOTA Hodonín
Elevatio, s.r.o.
ISŠ Hodonín
Montessori centrum Hlučín
Šebesta spol. s.r.o.
Vetropack Holding Ltd
OHK Hodonín
bit cz training, s.r.o.
Nemocnice Kyjov
Fortuna Entertainment Group