Vizitka ke stažení

Work Ability CZ s.r.o.

Koncept pracovní schopnosti a související faktory

O nás

Work Ability CZ s.r.o.


Work Ability CZ s.r.o.
Orlí 27
602 00 Brno
Jednatelka společnosti: Mgr. Ilona Štorová
Tel.: 734 318 795
e-mail: storova@workability.cz


Work Ability CZ s.r.o.
Rolencova 51/12
620 00 Brno
IČ: 02280388
DIČ: CZ02280388
e-mail: info@workability.cz
web: www.workability.cz


Společnost Work Ability CZ s.r.o. byla založena v listopadu 2013 za účelem podpory a rozvoje konceptu pracovní schopnosti jako nedílné součástí age managementu a personálního řízení firem. Aktivity společnosti navazují na výzkumy realizované Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách, který tento koncept vyvinul a vědecky ověřil.


V kontextu demografického stárnutí v České republice se bude postupně proměňovat věková struktura obyvatelstva a tato skutečnost bude také výrazně ovlivňovat změny na trhu práce. Z tohoto důvodu je potřeba hledat možnosti a vytvářet pozitivní postoje k delšímu pracovnímu životu nejen u zaměstnavatelů a zaměstnanců, ale také předcházet věkové diskriminaci ve společnosti.

Spolupracujeme

Jsme na sociálních sítích

Live
feed

Please wait while my tweets load  

Kontakt

Work Ability CZ s.r.o.

Kancelář:
Orlí 27, 602 00 Brno

Telefon : +420 734 318 795

E-mail : info@workability.cz

Web : www.workability.cz/

Style Color Content FX Slideshow FX